Privat tagrenderens

Tagrenderens

Oplys hvor mange meter tagrende, der skal renses
Vælg hvor højt tagrenden er placeret
Sandfangs brønd. Oplys hvis I ønsker disse rengjort
Har I udvendigt strømstik, som vi må benytte (+150)?
Må vi smide affald fra rensningen i Jeres skraldespand (+200)?
Vælg hvilket interval I ønsker rensningen udført. Jo oftere jo billigere
Vælg om rensningen skal foregå forår eller efterår